ส่วนนี้เราจะเริ่มสร้างหน้าใหม่ขึ้นมา
ที่แสดงคำว่า สวัสดี ชาวโลก! อยู่ในหน้านั้น


สิ่งที่ต้องรู้

 • โปรเจคที่สร้างบน Yii framework ในเบื้องต้นนั้น url ที่เรียกจะอยู่ในรูปแบบ
  <controller>/<action> เสมอ


ตัวอย่าง

http://localhost/app_name/web/index.php?r=site/hello

ตาม url ด้านบน เราจะต้องไปสร้าง action hello ใน site controller ครับ


เริ่มเลย

 • สร้าง Action

  ตอนสร้างโปรเจค Yii ได้ให้ไฟล์ SiteController.php กับเรามาแล้วครับ
  ดังนั้นไม่ต้องสร้างใหม่ครับ เปิดไฟล์แล้วสร้าง actionHello กันได้เลย

<?php

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

class SiteController extends Controller
{
  // ...existing code...
  
  public function actionHello()
  {
    return $this->render('hello');
  }
}

ใน actionHello เราสั่ง render หน้า hello ครับ ขั้นต่อไปต้องสร้างไฟล์ hello.php


 • สร้าง View

  ตำแหน่งที่ต้องสร้างไฟล์คือที่นี่ครับ views/site/hello.php

<?php
use yii\helpers\Html;

echo Html::encode('สวัสดี ชาวโลก!');


 • ดูผลลัพธ์

  เข้าไปดูที่นี่เลยครับ http://localhost/app_name/web/index.php?r=site/hello
  ถ้าได้หน้าเว็บที่มีคำว่า ‘สวัสดี ชาวโลก!’ ก็เป็นอันเสร็จครับ