แบบ Basic

basic/         โปรเจคของเรา
  composer.json    สำหรับกำหนด package ต่างๆ ที่เราติดตั้งด้วย Composer
  config/       สำหรับเก็บไฟล์สำหรับการตั้งค่า
    console.php   ไฟล์สำหรับตั้งค่า console application
    web.php     ไฟล์สำหรับตั้งค่า web application
  commands/      เก็บ class ที่เป็นคำสั่งใน console
  controllers/    เก็บ class ที่เป็น controller
  models/       เก็บ class ที่เป็น model
  runtime/      สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูก Yii สร้างขึ้นในขณะที่เว็บทำงาน
  vendor/       เก็บไฟล์ package ต่างๆ ที่ถูกติดตั้ง
  views/       เก็บไฟล์ view
  web/        Web root ของ app
    assets/     เก็บไฟล์พวก js, css (Yii จะเป็นคนจัดการ)
    index.php    ไฟล์เริ่มต้น app
  yii         ใช้สำหรับรันคำสั่งต่างๆ ของ Yii ใน console


แบบ Advance

Yii แบ่งโปรเจคเป็น 3 application คือ

 • backend/ เว็บฝั่ง backend
 • frontend/ เว็บฝั่ง frontend
 • console/ เป็น application ที่จะถูกสั่งงานผ่าน console

และมี dirctory พิเศษคือ

 • common/ สำหรับเก็บไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 3 application ด้านบน
 • environments/ เก็บ config สำหรับโปรเจคใน environment ต่างๆ

ไฟล์อื่นๆ ในโปรเจค

.gitignore     ไฟล์สำหรับระบุไฟล์ที่ไม่ต้องการในระบบ git (version system) 
composer.json    สำหรับกำหนด package ต่างๆ ที่เราติดตั้งด้วย Composer
init        สคริปที่ใช้รันสำหรับการเตรียม application
init.bat      เหมือนไฟล์ init แต่เอาไว้สำหรับ Windows
LICENSE.md     สำหรับเขียน license ของโปรเจคเรา
README.md      สำหรับเขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรเจคเรา
requirements.php  ไฟล์สำหรับตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Yii
yii         ใช้สำหรับรันคำสั่งต่างๆ ของ Yii ใน console
yii.bat       เหมือนไฟล์ yii แต่เอาไว้สำหรับ Windows