การติดตั้งทำได้ 2 แบบครับ

 • ติดตั้งด้วย Composer
 • ติดตั้งด้วยการดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเอง

โปรเจค Yii2 ที่เราจะเลือกติดตั้งมี 2 แบบ

 • แบบ basic
 • แบบ advance


ติดตั้งด้วย Composer

 • ติดตั้ง composer ก่อนครับ (ถ้าติดตั้งแล้วก็ข้ามไปครับ)

สำหรับ Linux และ Mac OS X

$ curl -sS http://getcomposer.org/installer | php
$ mv composer.phar /usr/local/bin/composer

สำหรับ Windows
ก็ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้มารันครับ Composer-Setup.exe

 • ติดตั้ง composer asset plugin ครับ
  (ตัวนี้จะทำให้ composer สามารถจัดการ package ของ bower และ npm ได้ครับ)
$ composer global require "fxp/composer-asset-plugin:~1.0.0"


 • เริ่มสร้าง Yii Project ของเรา

แบบ Basic

$ composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic app_name

หลังจากเสร็จแล้วก็ลองทดสอบความถูกต้องดูครับ http://localhost/app_name/web/index.php
ถ้าขึ้นหน้าเว็บ Congratulations! ก็เป็นอันสำเร็จครับ

แบบ Advance

$ composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced app_name
$ php path/to/app_name/init

แล้วเลือกแบบ dev ครับ
หลังจากเสร็จแล้วก็ลองทดสอบความถูกต้องดูครับ http://localhost/app_name/frontend/web/index.php
ถ้าขึ้นหน้าเว็บ Congratulations! ก็เป็นอันสำเร็จครับ


ติดตั้งแบบดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเอง

 • ดาวน์โหลดไฟล์จาก http://www.yiiframework.com/download/
  (เลือกดาวน์โหลดเอาครับ ว่าเราจะใช้โปรเจคแบบ basic หรือ advance)
 • แตกไฟล์แล้วนำไปวางที่ Web root ของเครื่องเราครับ