ปกติแล้วใช้ค่อนข้างบ่อยครับ
ยิ่งเว็บปัจจุบันก็จำเป็นต้องเป็น Responsive
เพราะการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หน้าจอขนาดเล็กมีมากขึ้นทุกวัน
ทำให้มี div หลายส่วนที่จะเป็นต้องคงสัดส่วนกว้างยาว
ให้คงที่เพื่อความสวยงามบนหน้าเว็บ

ซึ่งก็ง่ายๆ ตามนี้เลยครับ

การที่เรากำหนด padding-bottom: 75%;
เป็นการทำให้ส่วนสูงของ div ยืดออกมาเป็นสัดส่วน 100:75 หรือ 4:3
ซึ่งเราสามารถกำนดเป็นค่าอื่นเพื่อให้ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการครับ

แต่การทำแบบนี้ เราจะไม่สามารถใส่เนื้อหาลงไปได้
ถ้าเราจะใส่เนื้อหา เราเพียงแค่ใส่ div เข้าไปข้างในอีกอัน
แล้วกำหนดให้เป็น absolute position พร้อมกับกำหนด
ให้ชิดขอบทั้ง 4 ด้าน

เท่านี้เราก็จะได้ div ที่คงสัดส่วนตามที่เราต้องการแล้ว
ไช…..โย …… ไช……โย ……. ไช………โย